Cechy i Osobowość

Wodzireje Double Wings

Dobry Wodzirej - cechy i osobowość

Osobowość to podstawowy miernik klasy wodzireja. To fundament, na którym oprzeć się musi jakakolwiek artystyczna konstrukcja.

Wodzirej nie jest jedynie aktorem, zręcznym wykonawcą określonej roli.

Jest przede wszystkim człowiekiem – osobą, od formatu której zależy siła, skuteczność i znaczenie podejmowanych przez niego działań.

Wodzirej mówi i oddziałuje nie tylko poprzez stosowane środki i narzędzia, ale poprzez siebie samego, poprzez własną osobę – nie tylko po przez to, co i jak robi, ale również, a może przede wszystkim – poprzez to kim i jakim jest.

Treści, które wodzirej w swych działaniach wyraża, które podkreśla oraz proporcje jakie nadaje różnorodnym sprawom zależą od bogactwa jego osobowości, od jego wewnętrznej siły, od sprawności jego intelektu oraz od wartości, którym w swym życiu służy – a które go poprzez to kształtują.

Wewnętrzna wolność i płynąca z niej siła, życzliwość i pogoda ducha, w połączeniu z kreatywnością i dobrym smakiem stanowią ten grunt, z którego dłonie artysty wydobędą piękne, trwałe i dobre owoce.